IM电竞注册 - im电竞竞猜注册网址

IM电竞注册 - im电竞竞猜注册网址

智能机器控制

推土机

imc-dozerssmall

  • 3D GPS自动推土机用于从完成分级到大规模开挖的应用
  • 禁止电缆-禁止攀爬-禁止连接
  • 创新——集成——智能
  • 小松的服务和支持网络给予全力支持
体重(磅)HP
D39i-24                                                 21,804                                                    105                                                         
D51i-2429,057131
D61i-2441,381169
D65i-1850,420217
D85i-1865,080267
D155i-890,610354

挖掘机

imc-excavatorssmall

  • 半自动挖掘机,适用于挖沟,斜坡工作和高产应用
  • 保护+精度+性能=提高产量的公式相比,传统的机器指导

体重(磅)HP
PC210LCi-11                                         51,588                                                 165                                                         
PC290LCi-1172,091196
PC360LCi-1179,807257
PC390LCi-1190,441257
PC490LCi-11106,770362